Het gemeentehuis is aangegeven met een ster

Plan "Wonen in Buyten" (PO2)

Werkzaamheden

Faseringsplanning fase 10 is gewijzigd
De planning van de fasering voor plan Buyten is gewijzigd. Zie de uitgangspunten van Fase 10. Dit betreft week 43 t/m 51.

Voetgangersbrug WIlsonerf/ Jan Tinbergensingel
De werkzaamheden zullen starten op 6 november 2023 en circa 20 november 2023 gereerd zijn.

Faseringsplanning fase 10 is gewijzigd
De planning van de fasering voor plan Buyten is gewijzigd. Zie de uitgangspunten van Fase 10. Dit betreft week 43 t/m 51.

Tekeningen en kaarten

Wij horen graag je mening over het ontwerp en staan open voor suggesties. Je reactie op de ontwerpen kun je sturen naar wilderszijde@lansingerland.nl t.a.v. Stef Mermuys onder vermelding van speelplekken Wilderszijde Plan Buyten. Het insturen van je reactie kan tot maandag 28 augustus 2023. Medio september krijg je van ons een reactie op je vragen c.q. suggesties. Daarna wordt het ontwerp definitief gemaakt en worden de toestellen besteld. De uitvoering is, afhankelijk van de levertijd, eind 2023, begin 2024.


Nieuwsbrieven aan bewoners


Veelgestelde vragen door de (huidige) bewoners

25 juli 2023
Het terrein is momenteel nog in gebruik als bouwterrein voor bouwer Waal en als opslag voor het woonrijp maken van plan Buyten. Zodra de bouwrichting en depots verwijderd zijn zal medio eerste helft 2024 een voorbelasting (ophoging met grond) aangebracht worden. De toekomstige inrichting van het gebied moet nog verder uitgewerkt worden. Vooralsnog is in de proefverkaveling langs de Rooseveldstraat een berm met watergang gepland, met aan de overkant woningen. Naar verwachting zal er in de tweede helft van 2024 meer duidelijk zijn over de inrichting van het gebied.

19 juli 2023
In de loop van deze week wordt de dam verwijderd, dat wil zeggen, in ieder geval het deel dat tegen de kavel van nummer 10 en 12 ligt. Zodanig dat er tussen deze kavels en de resterende dam water aanwezig is. Afhankelijk van de capaciteit van de aannemer (het is bijna bouwvak) wordt de hele dam afgegraven. Lukt dat niet, dan staat het voor na de bouwvak op de planning.

Aan de kant van de kavels 10 en 12, evenals ter plaatse van het voetpad, komt een talud met een helling van 1:2 vanaf de beschoeiing gerekend, Zie onderstaande tekening.

19 juli 2023
De aanleg van het fietspad, inclusief de voetgangersbrug in het verlengde van het voetpad tussen Sartehof 10 en 12, is onderdeel van de hoofdstructuur van Wilderszijde. Uitvoering van dat project is tussen september 2024 en december 2025. Oplevering van het fietspad en de voetgangersbrug staat gepland voor 1 maart 2025, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

7 augustus 2023
De voetgangersbrug wordt eind kwartaal 4 van dit jaar (2023) geplaatst, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

3 november 2023
De werkzaamheden zullen starten op 6 november 2023 en gereed zijn circa 20 november 2023.
Bewonersbrief werkzaamheden Wilsonerf-Jan Tinbergensingel

24 mei 2023
Het “houten bruggetje” tussen PO1 en het onderhoudspad aan de HSL is verwijderd i.v.m. broedende vogels (met name de oeverzwaluwen) in PO1. Dit is op advies van de ecoloog.

Geconstateerd is dat mensen, die hun hond uitlaten dat niet aangelijnd doen. Dat gebeurt met name in de afgelegen gebieden zoals PO1. Wandelaars, en met name loslopende honden verstoren de vogels. De gemeente is vanuit flora en fauna wetgeving verplicht om beschermende maatregelen te nemen.

Afgezien daarvan is PO1 een bouwterrein waar na de zomer (vanwege bouwactiviteiten) een toegangsverbod gaat komen.

30 oktober 2023
De tijdelijke fietspad tussen plan Buyten en Park de Polderpad is gereed.