Spetterend Wonen in Waterwijk (WA1 t/m WA3)


Verkoop en huur

Op 29 juni 2023 is de verkoop gestart voor fase 1  (WA2). Deze fase is inmiddels verkocht.

Voor meer informatie ga naar http://www.spetterendwoneninwaterwijk.nl

Geplande start bouw:  juni 2024

Op 7 december 2023  is fase 2a (WA1) in verkoop gaan.

Dit zijn 26 grondgebonden woningen.

Gepland startbouw september/oktober 2024

Voor meer informatie ga naar http://www.spetterendwoneninwaterwijk.nl

Op 18 april 2024 zullen de 32 luxe appartementen blok 18 (WA1) in verkoop gaan.

Voor meer informatie ga naar http://www.spetterendwoneninwaterwijk.nl

In 2024 zullen de appartementen blok 21 (WA1) in verkoop gaan.

Voor meer informatie ga naar http://www.spetterendwoneninwaterwijk.nl

In 2024 zullen de appartementen blok 17 (WA1) in verkoop gaan.

Voor meer informatie ga naar http://www.spetterendwoneninwaterwijk.nl

Geplande start planuitwerking: 2025

Voor meer informatie ga naar http://www.spetterendwoneninwaterwijk.nl

Geplande start planuitwerking: 2025

Voor meer informatie ga naar http://www.spetterendwoneninwaterwijk.nl

Geplande start planuitwerking: 2025

Voor meer informatie ga naar http://www.spetterendwoneninwaterwijk.nl


Werkzaamheden

Geplande startbouw fase 1 (WA2)


Tekeningen en kaarten


Straatnamen

Cookies / Privacy