Planning

Ons gezamenlijk doel is dat Wilderszijde er zo snel mogelijk komt. Daarvoor moet echter  nog veel voorbereid worden. In Wilderszijde zijn al enkele woningen en voorzieningen aanwezig, waaronder een sporthal, drie middelbare scholen en een moskee. Ook het gemeentehuis van Lansingerland staat in het gebied. In plandeel Wonen in Buyten wordt al gebouwd, de voorbereiding en uitvoering van de overige plandelen start in 2023. Denk hierbij aan de aanleg van de hoofdstructuur, riolering, kabels etc. Dat vergt best veel tijd. Daarna worden de woningen gedetailleerd ontworpen en start de verkoop/verhuur. Op basis van het nieuwe bestemmingsplan start vervolgens de bouw van de woningen.

Altijd al willen weten hoe een gebiedsontwikkeling bij de gemeente Lansingerland werkt? En waarom het zo lang duurt voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden? In dit filmpje wordt kort uitgelegd welke fases er zijn en wat voor soort onderzoeken er allemaal nodig zijn.